ජනපති නියමයෙන් රේගු අධ්‍යක්ෂක මාරුව නවතින ලකුණු?

ජනවාරි 29 වෙනිදා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මාර්ගයෙන් දැනට ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරයේ සිටින පී.එස්.එම් චාල්ස් මහත්මිය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට නාවික හමුදාවේ විශ්‍රාමික රියර් අද්මිරාල් ශමිල් ප්‍රනාන්දු මහතා පත් කිරීමට විරුද්දව ජනාධිපතිවරයා විසින් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත යවා තිබෙනවා.

– උපුටා ගැනීම: –

ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති,

නිරීක්ෂණ

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉහල කළමනාකරණ තනතුරු සඳහා පත්කිරීම

උක්ත කරුණට අදාළව ගරු මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය සම්භන්ධයෙන් මාගේ නිරීක්ෂණ පහත පරිදිවේ.

ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරය ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ (විශේෂ ශ්‍රේණියේ) උපලේඛනගත තනතුරක් බව මණ්ඩලයේ අවධානයට යොමු කරමි.

යම් සේවාවක් වෙත උපලේඛනගත කර ඇති තනතුරු ඉන් පරිබාහිර විශ්‍රාමික පුද්ගලයන් වෙත ලබා දීම, එකී සේවාවේ නිලධාරීන් ගේ සේවා පසුබැසීමට හේතුව වන අතර, මෙවැනි පත්කිරීම් රාජ්‍ය සේවය තුල නුසුදුසු පුර්වාදර්ශ ඇති කරයි.

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට උපලේඛනගත කර ඇති මෙම තනතුර සඳහා සුදුසුකම් ලත් නිලධාරීන් එම සේවාව තුල ප්‍රමාණවත් තරම් සිටින බව මගේ අදහසයි.

එබැවින්, ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරය සඳහා වන මෙම පත් කිරීම හා එකග නොවෙමි.

2019 ජනවාරි මස 29 වන දින

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

– උපුටා ගැනීම අවසන් –

මෙතෙක් සිටි රේගු අධ්‍යක්ෂවරුන් අතරින් කැපී පෙනන ලෙස තම දක්ෂතා දැක්වූ පී.එස්.එම් චාල්ස් මහත්මිය ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවූ විශාලතම බදු වංචාව වන රුපියල් බිලියන 16ක BMW වාහන ආනයනයේ තොරතුරු සොයා ගත් තැනැත්තිය ද වනවා.

ශ්‍රී ලංකා රේගුවට පවතින විශාල දේශපාලන බලපෑම් හමුවේ තම සේවය උපරිමයෙන් රටට ලබා දුන් මෙතුමිය එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට පිඹුරුපත් සකසා තිබෙන්නේ මුදල් අමාත්‍ය ලේකම් ආර් එච් එස් සමරතුංග මහතා සහ අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුදීන් බවට මෙම අත්තොනෝමතික ක්‍රියාවට එරෙහිව ඊයේ (30) වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කල රේගු නිලධාරීන් පවසා සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.