ඉන්දියාවේ සමලිංගිකත්වය නීතිගත වෙයි. ලංකාවෙන් මංගල සුභපැතුම් එක්කරයි.

ඉන්දියාව තුල මින් ඉදිරියට සමලිංගිකත්වය අපරාධයක්නොවන බවට එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඓතිහාසික තීන්දුවක් ලබා දුන්නා. පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු විසින් පසුගිය ජුලි මාසයේදී ඉදිරපත් කරන ලද පෙත්සමක් සලකා බැලීමෙන් පසුව මෙම ඓතිහාසික තීන්දුව ලබාදීමට පංච පුද්ගලික විනිසුරු මඩුල්ල කටයුතු කරා.

බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත සමයේ සිට ක්‍රියාත්මක නීතියක් පිළිගනිමින් 2013 වර්ෂයේදී ලබාදුන් අධිකරණ තීන්දුවක් අදාළ පෙත්සම මගින් අභියෝගයට ලක්කර තිබුනා. මානව අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස ගැන දීර්ඝව විවාද කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම තීන්දුව ලබා දීම විශේෂත්වයක්.

මෙම සමලිංගිකත්වය වෙනුවෙන් ලැබුණු තීන්දුවට ලංකාවේ වත්මන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා තම Twitter ගිණුම හරහා මෙසේ සුභපැතුම් එක්කර තිබුනා.

Hon. Minister Mangala Samaraweera express his wishes to Indians.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.