ලබන සතියේ රේගු නිලධාරින් වැඩවර්ජනයක. දවසට පාඩුව ලක්ෂ 22,000

රේගු වෘත්තීය සමිති එකතුව විසින් ඔක්තෝබර් 4 සහ 5 දිනයන්හි දියත් කිරීමට නියමිත වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් සම්භන්ධයෙන් ජනාධිපති, අගමැති, මුදල් ඇමති සහ ජාතික වැටුප් කොමිසමේ සභාපතිවරයා දැනුවත් කරමින් යවන ලද ලියමනක පිටපතක් අප හට ලැබුනා.

කිසිම මාධ්‍යක් විසින් අනාවරණය නොකරන ලද මෙම පුවත ගැන රේගු වෘත්තීය සමිති ප්‍රකාශකයෙකු කියා සිටියේ 2018 වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට මෙම වැටුප් විෂමතාව පිළිබඳව දිගින් දිගටම මුදල් අමාත්‍යංශය සමග සාකච්ඡා කලත් සියලුම වගකිය යුතු නිලධාරීන් කල් මරමින් තම ඉල්ලීම නොසලකා හරින බවයි.

2017 වසරේ ශ්‍රී ලංකා රේගු වාර්තා අනුව දිනක අදායම රුපියල් ලක්ෂ 22,000 (බිලියන 2.2) පමණ වන අතර දින දෙකක වැඩ වර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයට නැතිවී යන අදායම රුපියල් ලක්ෂ 44,000 (බිලියන 4.4) පමණ වෙනවා.

වැටුප් කොමිසමේ සභාපතිවරයා ඇතුළු රජයේ වගකිවයුතු නිලධාරීන්ගේ අත්තනෝමතික ක්‍රියාපිළිවෙත් නිසා සීග්‍රයෙන් රුපියල අවම වෙන අවධියක මෙම වැඩ වර්ජනය සමගින් තවත් බරක් මහජනතාව මත පැටවෙන බව ස්ථීරයි. අවසානයේ සිදුවන්නේ මෙම නැතිවී යන මුදල් සොයා ගැනීම උදෙසා සාමාන්‍ය ජනතාවගේ කරමත විවිධ බදු පිට බදු පැටවීම පමණයි.

Customs Trade Union Alliance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.