විදුලි දුම්රියෙන් කොමිස් ඉල්ලා සිටි බවට සුජීව සේරසිංහට චෝදනා (වීඩියෝ)

අධිවේගී විදුලි දුම්රිය නිෂ්පාදනයට අපනයනය සඳහා Ceylon Highspeed Railways Limited සමගම විසින් අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේරසිංහ මහතා විසින් 10% ක කොමිස් මුදලක් ඉල්ලා සිටි බවට චෝදනා නැගුවා.

එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න,

සුජීව සේරසිංහ මහතා සමග පැවති සාකච්ඡාව පහතින් බලන්න,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *