උදේ අත්අඩංගුවට ගත්තා, දවාලේ ඇප දීලා විජයකලා ගෙදර ගියා

දෙමළ ජනතාවගේ නිදහස වෙනුවෙන් LTTE සංවිධානය යලි ගොඩනැගිය යුතු බටව යාපනයේදී සිදු කල ප්‍රකාශයක් සම්භන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සිදුකල සංවිධානාත්මක අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය අද (08) හිටපු රාජ්‍ය අමත්‍ය, එක්සත් ජාතික පක්ෂ පර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයකලා මහේස්වරන් මහත්මිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුනා.

ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සදහා කොළඹ සංවිධානාත්මක අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයට පර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයකලා මහේස්වරන් මහත්මිය පැමිණි අවස්ථාවේ මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුකර පසුව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට පැමිණවීමෙන් පසුව ලක්ෂ 5ක ශරීර ඇප මත මුදාහැර තිබෙනවා.

පර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයකලා මහේස්වරන් මහත්මිය විසින් අදාල ප්‍රකශය සිදුකරන ආකාරය සඳහන් වීඩියෝව,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *